TOP ONE

Nguyễn Đình Chi – Kỹ sư Xây dựng, học viên lớp JP13

Mình học tiếng Nhật và ứng tuyển các công ty Nhật Bản từ năm thứ 4 đại học. Rất may mắn là mình đã thành công trong kỳ tuyển dụng của công ty Yamada Dobby nhờ sự kết nối và tư vấn của VIJA Link...