TOP ONE

Lớp hội thoại trên N4

Khóa học tiếng Nhật hội thoại trên N4 được VIJA Link thiết kế dành riêng cho các bạn đã hoàn thành xong chương trình học N4 (50 bài Minano Nihongo) muốn nâng cao khả năng giao tiếp, rèn luyện phản xạ tiếng Nhật của mình, tạo một nền tảng kiến thức vững chắc trước khi tiếp tục học lên N3.

Khóa học tiếng Nhật hội thoại trên N4 được VIJA Link thiết kế dành riêng cho các bạn đã hoàn thành xong chương trình học N4 (50 bài Minano Nihongo) muốn nâng cao khả năng giao tiếp, rèn luyện phản xạ tiếng Nhật của mình, tạo một nền tảng kiến thức vững chắc trước khi tiếp tục học lên N3. Tại khóa học hội thoại trên N4 các bạn sẽ được:
- Học trực tiếp với giáo viên người Nhật 100%
- Các phân theo chủ đề vừa giúp học viên ghi nhớ lại từ vựng, vừa có thể ứng dụng được kiến thức đã học dễ dàng
- Tiếp thu kiến thức bằng các bài hội thoại, các hoạt động nhóm
- Cam kết hỗ trợ đầu ra
Khóa học tiếng Nhật hội thoại trên N4 gồm 24 buổi (3 buổi tối/tuần) phù hợp với tất cả những người đã học xong N4 muốn nâng cao kỹ năng và tự tin giao tiếp.