TOP ONE

Nguyễn Quý Hậu - Kỹ sư Cơ khí, học viên lớp JP40

Rất cảm ơn Top One đã tạo cơ hội đào tạo tiếng Nhật và giới thiệu cơ hội việc làm cho mình. Tuy thời gian 3 tháng học không phải dài nhưng cũng có nhiều kỷ niệm với các sensei và các bạn.